Dokumentasjon av norsk gitarproduksjon gjennom tidene.

ng-framside

Det har blitt laget gitarer her i landet i de siste 2-3 hundre årene.  Den eldste kjente gitaren som er tatt vare på er Schöne-gitaren (se under) som er datert til siste del av 1700-tallet .  Fra da og fram til etter andre verdenskrig var det nok enkeltpersoner som stod for produksjonen, men fra 1947 og framover noen 10-år vokste det også fram fabrikker som stod for gitar/instrument-produksjon.  Bl.a. blei det ved Hagstrøm-fabrikken på Ammerud utenfor Oslo produserte mer enn 60000 gitarer fram til 1963.  Skau fikk laget gitarene sine bl.a. ved fabrikk i Oslo.  Familiebedriften Østbu laget over 10000 gitarer fram til ca 1990.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvem kom først?

    
Til venstre, Nilsen-gitaren serieprodusert i 4-500 eksemplarer fra 1949.
Til høyre, Leo Fender sin prototyp fra 1949.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den første norskproduserte gitaren?

 

  

På Ringve Museum finnes denne gitaren. Den er laget av Georg Daniel Schöne (1750 – 1807) på 1700-tallet. Schöne var en av de første kjente norske instrumentbyggere. Han var utdannet instrumentmaker/pianomaker bl.a. i London. I perioden 1788 til 1805 drev han instrumentproduksjon i Christiania. Han laget taffelpianoer, klavikord og diverse andre  instrumenter som harpe, gitar.

Denne gitaren blei funnet på Grønmo søppelfylling på 1970-tallet av en av de ansatte, som reddet den fra å blir most til pinneved.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Unik norsk gitar

Dette instrumentet er laget av en gruvearbeider på Svalbard i første halvdel av 1900-tallet.

Gitaren befinner seg i en monter ved Svalbard Museum.

Posted in Uncategorized | Leave a comment