Kristian Håkonsen

Kristian Håkonsen (1912-1996) drev som gitarmaker på 1950-tallet i Østby i Trysil.

 

IMG_1569                    IMG_2066
En oppusset Håkonsen-gitar.   (Har dessverre fått montert nylonstrengemekanikk.)

Håkonsen hadde noe snekkerutdanning og var i tillegg musikalsk, og etter andre verdenskrig begynte han med reparasjon og produksjon av gitarer.  Han etablerte virksomheten under navnet Østby gitarverksted.

IMG_2061          IMG_2060
Her spiller Kristian Håkonsen sitt barnebarn, Trine Romsaas Hansen på gitaren som farfaren har laget, og som han spilte på selv.  Frank Bjørseth fra Østby historielag er interessert tilhører. (bilder fra Lokalavisa Trysil og Engerdal).  Bildet til høyre av den eneste kjente eksemplaret av mandolin bygget av Håkonsen.

Kristian Håkonsen var gift med Ida Skjæraasen, og som nygifte bodde de i dikterstua til Einar Skljæraasen i Skjæråsen, før de flyttet til Østby.

Det er uklart hvor mange gitarer Håkonsen bygget, men det er i dag kjent et 20-talls gitarer som har overlevd.

 

(info. fra Lokalavisa Trysil og Engerdal)

 

Comments are closed.