Listerud Bass

Odd Helge Listerud, (f. 1951)  Lena,   har bygd instrumenter siden 1994.  Odd Helge er kornbonde på Østre Toten, og i tillegg annerkjent elbass-bygger både her i landet og utenlands.

   
4-strenger  av modellen Totem – og et typisk 5-strengers Listerud-hode.

Ingen av Listerud-bassene er like, men de er i hovedsak laget som variasjoner av 4 «standard»-modeller:  Totem (over) og Torso, Bassik og Klassik (under).

                     

Bortsett fra stemmeskruene og elektronikken, er alt på en Listerudbass håndlaget av Odd Helge.  Fra våren 2005 har Listerud Bass brukt HipShot Ultra Lites mekanikk (stemmeskruer) som standard, og de mest brukte pickupene blir bygget av en liten tysk produsent som heter BassCulture, som tilpasser og bygger pickuper etter Listerud sine spesifikasjoner.   Instrumentene lages oftest i nær diskusjon med kundene, og dermed er det ingen av Listerud-bassene som er identisk like.

Tapping-bass spilles  ved å slå på strengen ved frettene.   Strengene sitter meget lavt inntil fretter og mikrofoner . Under ser vi bilder av Listerud Bass #0522.  Denne bassen blei bygget for, og utviklet sammen med Fredrik Lindland Hansen.  Nåværende eier er Jon Martin Harr, Bryne.

     
Legg merke til den typiske Listerud-bakplate med innfelt jack-inngang og navn på eier.

Listerud har også bygget flere ERB-basser med opptil 9 strenger. ( ERB = Extended Range Bass = basser med utvidet toneområde- med 6 eller flere strenger, helt opp til 12 – 13.)

 Listerud Bass #0630 – 8 strengers fretless ERB

 

Comments are closed.