Ganndal Instrumentfabrikk

 

Konsertgitar fra tidlig 1950-tall laget av Olav Egeland, Ganndal Instrumentfabrikk.
Det var Oscar Ivarson som kjøpte denne gitaren ny hos musikkforretningen Fosse i Stavanger. Han hadde med seg den kjente stavangergitaristen Kåre Aslaksen for å prøvespille gitaren og de valgte Egeland-gitaren framfor en Høfner. Ivarson opptrådte for første gang med denne gitaren på dansetilstelling i turnhallen på Ålgård.

Under ser vi tre gitarter laget av Olav Egeland.  Gitaren i midten blei bestillt og kjøpt direkte hos Olav i 1949/50. Eier er Johan Skjæveland. Den til høyre kjøpte tidligere eier Bjørg Simonsen hos Olav i 1954/55.  Gitaren til venstre fikk Marie Skjæveland på sin 10 års-dag i 1953.

    

 Olav Egeland (1928 – 1996) – var gitarmakeren fra Ganddal . Han vokste opp i en musikalsk familie og blei nok påvirket av instrument-hobbyarbeidet som faren Kristian drev med. Han var i begynnelsen sammen med faren og laget mandoliner og gitarer. Det var da han kom tilbake fra militæret 1949/50 at han begynte for alvor med gitarproduksjon, og han hadde det som sitt levebrød i 10 – 11 år framover. «Ganndal Instrumentfabrikk Kristoffer Egeland» blei registrert i Jæren Handelsregister i juli 1950. Olav startet produksjonen i verkstedet i uthuset til faren, men i 1954 flyttet han og familien inn i eget nytt hus i Hoveveien på Ganddal, og her fortsatte han med gitarproduksjon i kjelleren fram til ca 1960.   Han solgte gitarene fra eget verksted men leverte også til musikkforretningene Kolnes i Sandnes og Fosse i Stavanger. Etter hvert kom det en masse importerte gitarer på markedet og det blei vanskeligere og vanskeligere å få håndtverket til å lønne seg, og han ga tilslutt opp gitarproduksjonen og tok seg arbeid som tømmermann. Det er ingen i familien som vet med sikkerhet hvor mange gitarer Egeland laget, men det kan ha vært opp mot 2000.

Rest av deler til Ganndal-gitarer, bl.a. malen til plekterbrett.

Det var ingen tilfeldighet at det blei laget gitarer på Ganddal i Sandnes i etterkrigstiden. Ganddal var  et senter for norsk møbelproduksjon (1870 – ca1970).  Storhetstiden var de første tiårene etter 2. verdenskrig. På det meste var det 12 fabrikker fullt beskjeftiget med produksjon av møbler for det norske marked og for eksport.  Dette skriver Oddvar Lavold i sin bok Ganddal – møbler i 100 år.:
Kristoffer Egeland hadde før krigen som hobby å bygge feler og mandoliner. Det var på fritiden, for han var formann ved Ganddal Møbelfabrikk. Under krigen da fabrikken var i problemer overfor tyskerne, ville han begynne produksjon.  Han ga det opp fordi han måtte bruke uthusrommene til griser og ku.  Mat var viktigere enn penger.   Etter krigen begynte han produksjonen. Etterspørselen var så stor at han langt fra klarte å levere nok. Hans sønn Olav gikk med og arbeidet en tid full dag hjemme i verkstedet.  Han laget til og med konsertgitarer.   Det gikk godt, for han var den eneste instrumentbygger i landet, men allerede i 1950 var de tre i bransjen.  Siden ble det import av fabrikkbygde instrumenter og vanskelig å oppnå håndtverkspriser. ( Oddvar Lavold.  Ganddal møbler i 100 år.  Dahle Trykkeri. Sandnes 2002.)

 3 gitarer laget av Jesper Krogedal, Ganddal. (eier: Øyvind Krogedal)

Kristoffer Egeland og Jesper Krogedal bodde begge på Ganddal og var en del sammen og laget feler og mandoliner på hobbybasis. De brukte det samme verktøyet og bytte på bruk av former til instrumentene. De laget også noen gitarer. Jersper Krogedal (1911 – 1986) som har blitt benevnt som treskjærer, forkynner og sanger, skal ifølge sønnen Øyvind sannsynligvis ha laget mellom 15 og 20 eksemplarer. På bildet over ser vi i midten den som antakelig var den første gitaren han laget ( før 1950?).   De andre to er av nyere dato.

Comments are closed.