Norsk Harpeleik


I årene 1949 til 1952 blei det produsert 50 stk. harpeleiker (zither) i Egersund.

Ole Hansen (1886-1961) var mannen bak , han stod for salg og distribusjon og kalte seg innehaver av «Norsk Harpeleik».  Hansen var fra Romsdal, hadde gått på misjonsskolen og var misjonær i Kina fram til 1931.  Han var gift med Anna Mugås fra Egersund, og etter 1931 bodde de i foreldrene hennes sitt hus i Mellomgata i Egersund.  I kjelleren i huset i Mellomgata 3 hadde han en liten musikkbutikk og solgte bl.a. Norsk Harpeleik.  Men han var omreisende emissær, og det var nok i hovedsak på turer rundt om i landet at han fikk solgt instrumentene.

Kåre Pettersen var snekkeren som bygget harpeleikene på bestilling fra Ole Hansen.

Kåre Pettersen (1930-2020) var mannen som bygget de 50 harpeleikene i Egersund.  I 1949 blei han lærling hos Bjarne Hove, som hadde et lite snekkerverksted i boligen sin i Mosbekkgaten, og det blei hans jobb å effektuere den bestillingen som Ole Hansen hadde levert.  Kåre kan fortelle at det var et møysommelig arbeid som måtte gjøres, alt for hånd, og med lite og dårlig verktøy, og arbeidet foregikk på et bitte lite rom på loftet i boligen hos Bjarne Hove.  Spesielt husker han at det var utfordrene  og krevende å få til de 64 hullene som stemmeskruene skulle monteres i.

Instrumentene blei laget i forskjellige materialer forteller Kåre.  Først var det gran som blei brukt, men etter hvert gikk en over til mahogni.  Bestiller hadde også krav til at det skulle brukes en spesiell lakk som ikke skulle begrense klangen i instrumentet.

                         

«Norsk Harpeleik» leverte også noter/spilleinstruksjon for harpeleik.
(takk til Kåre Pettersen for informasjon, og til Merete Horpestad og Dalane Tidende for hjelp i 2015)
(sist redigert mars 2024)

Comments are closed.