Asbjørn Henriksen

Asbjørn Henriksen, Porsgrunn (1919 – 1992)

                               
Til venstre et eksamplar av en Henriksen-gitar som havnet i Finnland etter en periode i Litauen. Nå er denne gitaren tlbake i Norge. (foto: Tobias Elfving).    Legg merke til den noe spesielle utformingen av lydhullene. Henriksen laget visst nok mange ulike modeller, og her viser vi to andre (foto:Karl Olav Brynhildsen).  Dette viser at han erksperimenterte med utformingen på gitarene sine. Til høyre en siganturgitar -initialene hans AHH er preget inn i lokket i form av noter.

”I musikerkretser er Henriksens instrumenter høyt verdsatt. Både Alf Cranner, Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen og Sigmund Groven har vært innom instrumentmakeren i Fjellstien. Også i internasjonal sammenheng er Henriksen et kjent navn, og mange strengeinstrumenter er eksportert til Tyskland, USA, Holland og Sverige. Henriksen er også kjent som en dyktig toneforbedrer av strengeinstrumenter”. (fra Telemark Arbeiderblad, 1984)

             IMG_2999                 IMG_3001
(foto Espen Linna)          Plekterspill-gitar, med uvanlig utforming av lydhull.

Asbjørn Henriksen  var motstandsmann under 2. verdenskrig, og etter krigen blei han påskjønnet av den engelske kongen for å ha utvist stort mot under dristige sabotasjeaksjoner i nedre Telemark.  På den bakgrunn kan derfor Knut Johnsen skrive i en kronikk i Telemarksavia i 2005:  ”På sitt eget verksted i Fjellstien i Porsgrunn laget han i sin tid fioliner, bratsjer, gitarer og bomber!”

               
Asbjørn H. Henriksen i verkstedet sitt i 1984 (foto: TA)

 Henriksen blei skadet i en av sabotasjeaksjonene,  og etter krigen blei det instrument-bygging som blei jobben hans.  Han var nok mest kjent for fiolinene og bratsjene han laget. Men her presenterer vi gitarene hans.

Lars Lillo Stenberg avbildet på platecover (synger Prøysen) med en Henriksen-gitar.

Comments are closed.