Telrad Skau

FullSizeRenderSkau fra Telrad TGF-5
(foto Reidar Moursund)

Birger Sparbo (1906 – 1988)
var en stor pioner i utviklingen av det en kanskje kan kalle den første norsk gitarforsterker. Han ble i ung alder  meget interessert i  elektronikk og radiobygging.   Sparbo vokste opp i Finmark men på  slutten av 1930-tallet flyttet han til Oslo, der han begynte å bygge skipsradioer. På 1950-tallet kom Sparbo i kontakt med Oscar Skau (musiker og musikkforretning-innehaver), og fikk av han i oppdrag å lage en gitarforsterker. Og hjemme i kjellerverkstedet i Barliveien på Nordberg i Oslo, utviklet Sparbo det som blei hans første forsterkermodell, og som han kalte Telrad Skau  (Navnet Telrad er utledet fra ordet Telefoniradio).

 
Barliveien 14 på Nordberg (Google street view fra 2012)

          

De første produksjonsårene hadde forsterkeren navnet Telrad Skau,  mens den senere blei solgt under Sparbo sitt eget merkenavn; Telrad.  Telrad-forsterkerne blei bygget fra begynnelsen av 1950-tallet og fram til 1977, da Sparbo pensjonerte seg, men likevel fortsatte med litt reparasjoner.   Gjennom hele 50-tallet og langt inn på 60-tallet var det rørforsterkere som blei bygget, men fra sist på 60-tallet var det mer og mer transistorforsterkere som overtok.  Det var først gitarforsterkere som TR-12 og TR-35, og etter hvert blei det bygget flere ulike sanganlegg med mikser og høytalerkasser (senere kallet PA-anlegg) .

TR-35 var også en ettertraktet trekspill-forsterker.

De mest vanlige rørforsterkerne de første årene var TGF – 5, TGF – 10/3 og TGF – 10/5. (TGF=Telrad Gitar Forsterker)

  

I Telrad-forsterkerne blei det lenge bare brukt høytalerelement fra SEAS i Moss.  Senere fra omkring 1970 da det blei bygget flere og flere sanganlegg, blei det også brukt høytalere fra Altec og JBL og andre.

En spesiell variant av sanganlegg som Telrad var først ute med – ifølge Birger Sparbo jr. – var å ha kraftforsterkeren i høytalerkabinettet, og så ha en løs mikser til.  De blei bygget med rørforsterkere, sannsynligvis i slutten av 1960-tallet.   I dag heter vel det aktive PA-høytalere.  Under ser du bilde av modellen TFU-35.  Mikserdelen hadde benevnelsen TM-5, og det fantes også et kabinett med benevnelsen TFU-17.

                  

Comments are closed.