Johansen & Kristiansen

 

 

 

Johansen & Kristiansen Instumentverksted i Fredrikstad produsert en god del gitarer som blei solgt med Skau-logoen på hodet. Det var Oscar Skau, som drev musikkforretning i Oslo, som fikk bygget gitarer og satte butikken sin logo på.

Sannsynligvis var produksjonen av Skau-gitarer ikke noe langvarig prosjekt for Johansen & Kristiansen. Allerede i 1951 overtar kompanjongene Hasle og Heder på Sørum produksjonen av Skau sine gitarer.

Det er mulig gitarproduksjonen på Glemmen i Fredrikstad fortsatte en tid etter at produksjonen for Oscar Skau var over, men dette er uklart.

Dette er sannsynligvis en tidlig produksjon ved instrumentfabrikken. Kanskje en prototyp. Den er merket med PAT. AN. (Patent ansøkt).

 

 

Denne gitaren blei sannsynligvis ikke levert til Skau. Modellbetegnelsen 51/1 kan bety at den eer produsert i januar 1951. (Foto. K Skjerve)

 

 

Det er særegent for gitarene fra Johnsen & Kristiansen måten halsen er laminert på («sandwich»).

 

 

 

 

(sist publ. august 2019)

Comments are closed.