Musikk Instrument Akademiet

1989 – 2004

Mange av gitarmakerne som er aktive her i landet i dag, har fått sin utdanning ved Musikk Instrument Akademiet (MIA) i Østfold.  Den private instrumentmaker-skolen hadde egen linje for gitarbyggere.

Virksomheten startet opp i 1988/89 under navnet» Musikk Instrument Reparasjons Akademiet» (MIRA).  I august 1989 fikk skolen godkjenning med rett til statstilskudd etter den daværende privatskoleloven. Skolen skulle ha som formål å gi videregående yrkesrettet opplæring som ikke tilbys i den videregående offentlige skolen. Var godkjent for 85 heltids elevplasser. Arnfred Martinsen var sentral i oppstarten og var skolens rektor.

I den første tiden hadde skolen lokaler i Greåker, senere i Moss, og i 1998 flyttet de til Sarpsborg.

I 2004 mistet skolen godkjenningen og starstilskudd og måtte legge ned.

I 2015 blei det arbeidet med planer for å komme i gang igjen med utdanning av instrumentmakere, men det har til nå (2019) ikke lykkes.

 

 

 

I 1995 var MIRA tilstede på Europas største nusikkmesse i Frankfurt.

 

 

I 1995 skifter skolen navn til det noe kortere Musikk Instrument Akademiet.

 

Tidlig i 2004 blei to unge studenter fra Kina drept i Oslo. De to hadde kommet til Norge og begynte på MIA høsten før. Dette førte bl.a. til oppmerksomhet omkring måten elevrekrutering foregikk på.

Musikk Instrument Akademiet mistet sommeren 2004 godkjennelsen som privatskole på grunn av omfattende økonomisk rot. Utdannings- og forskningsdepartementet konkluderte etter gransking med at det var gjort omfattende og alvorlige brudd på friskoleloven og aksjeloven. Departementet krevde tilbakebetaling av statstilskudd skolen hadde fått de siste to årene, og våren 2005 blei MIA slått konkurs.

– I sin begrunnelse for å kreve tilbakebetalt deler av statsstøtten viser departementet til at MIA de siste par årene har fått statstøtte for en lang rekke elever som skolen ikke kan dokumentere har vært reelle elever. Dette gjelder tilskudd for 32 elever høsten 2002, 29 elever våren 2003, 25 elever høsten 2003 og 33 elever våren 2004. Til sammen utgjør dette kr. 6 416.728, og departementet krever beløpet tilbakebetalt innen 1. oktober 2004.-

Det som skjedde her blei en krise for mange av elevene som ikke fikk fullføre påbegynt utdannelse og som hadde betale inn skolepenger.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.