Musikk Instrument Akademiet

Musikk Instrument Akademiet (MIA)

Flere av gitarmakerne som er aktive her i landet i dag, har fått sin utdanning ved MIA i Sarpsborg.  Den private instrumentmaker-skolen hadde egen linje for gitarbyggere.

Musikk Instrument Akademiet  startet opp i 1989.  I august det året fikk MIA  godkjenning med rett til statstilskudd etter den daværende privatskoleloven. Skolen skulle ha som formål å gi videregående yrkesrettet opplæring som ikke tilbys i den videregående offentlige skolen.

I den første tiden holdt skolen til i Moss, senere hadde den lokaler i Sarpsborg.

Comments are closed.