Klango/Sølvklang

Pinsemenighetens egen gitarer

IMG_2349

Egon Zandelin (1912- 2002) var en svensk sanger, musiker og gitarmaker som bl.a. designet gitarer både for Levin i Sverige og Landola i Finnland. I Sverige var gitarmodellene med navn Klangola, Torres og Zandelin designa av Zandelin og blei produserte av Levin for Förlaget Filadelfia AB.

 

       

I denne annonsen sies det at Filadelfiaforlaget i Oslo har sikret seg produksjonsretten for Norge for denne gitaren.  Dette kan gi inntrykk av at gitarene skulle være laget i Norge, eller at det var planer om å få dem produsert her i landet.  Men gitarene har ingen merking som kan bekrefte hvem som var produsent,  så det er overveiende sannsynlig at de de blei laget ved Levin-fabrikken i Gøteborg.

Annonse fra «Korsets Seier» fra februar 1952.

IMG_2251

Per Kjetil Farstad skriver i sin bok «Pinsemusikken» følgende: » I 1953 lyste Filadelfiaforlaget ut en navnekonkurranse for en ny gitar de skulle markedsføre. Navnekonkurransen var populær, og det kom inn over 450 navneforslag. En komité fikk i oppdrag å bestemme det endelige navnet, og valget falt på Sølvklang. Det ble reklamert med at gitaren var både god, sterk og klangfull; dessuten hadde den en hyggelig pris på kr 190 (Korsets Seier 12.09.53). Det ble imidlertid fort stille rundt Sølvklang, noe som skulle tyde på at den store salgssuksessen uteble (Pinsemusikken 2013, s. 172/173).»

Annonse i «Korsets Seier» i desember 1952

 

(kilde: Farstad, Per Kjetil 2009. «Pinsebevegelsens sang- og musikkliv i Norge»,
upublisert materiale)

Comments are closed.