Klango/Sølvklang

Pinsemenighetens egen gitar (produsert av Leif Hansson AS)

Pinsebevegelsen i Skandinavia fikk på 1950-tallet produsert sine «egne» gitarer. Den svenske sanger, musiker og gitarmaker, Egon Zandelin (1912- 2002), designet gitarmodeller til dette formålet. I Sverige blei modellen Klangola produsert av Levin-fabrikken til dette formålet. I Finland var det Landola som stod for produksjonen.

Her i landet solgte Filadelfiaforlaget AS i Oslo gitarmodellen Klango, og en modell som hadde navnet Sølvklang. Det har lenge vært uklart hvem som produserte disse gitarene. Instrumentene hadde ingen merking av produsent, bare etikett med navnet på distributøren – Filadelfiaforlaget.

IMG_2349Annonse fra «Korsets Seier» fra februar 1952.
Her sies det at Filadelfiaforlaget i Oslo har sikret seg produksjonsretten for Norge for Zandelin sin Klango-modell.  Dette kan gi inntrykk av at gitarene skulle være laget i Norge, eller at det var planer om å få dem produsert her i landet. 

Leif Hansson
Etter en god del «forskningsarbeid», sammenligninger og vurderinger, mener vi nå (okt. 2022) å kunne frastslå med stor sikkerhet at det var Leif Hansson AS som stod for denne produksjonen. Vi finner gitarmodeller fra Leif Hansson som har mange identiske detaljer og helheter, både utvendig og inne i kassen. Gitarene er bygd på samme måten og i samme form. Det er kun formen på hodet som ikke er likt, og det er kanskje det som kjennetegner designet fra Zandelin.

Sølvklang er en litt mindre modell fra Filadelfiaforlaget. De samme vurderingene gjelder for denne modellen – at det er Leif Hansson som var produsent

Per Kjetil Farstad skriver i sin bok «Pinsemusikken» følgende: » I 1953 lyste Filadelfiaforlaget ut en navnekonkurranse for en ny gitar de skulle markedsføre. Navnekonkurransen var populær, og det kom inn over 450 navneforslag. En komité fikk i oppdrag å bestemme det endelige navnet, og valget falt på Sølvklang. Det ble reklamert med at gitaren var både god, sterk og klangfull; dessuten hadde den en hyggelig pris på kr 190 (Korsets Seier 12.09.53). Det ble imidlertid fort stille rundt Sølvklang, noe som skulle tyde på at den store salgssuksessen uteble (Pinsemusikken 2013, s. 172/173).»

Annonse i «Korsets Seier» i desember 1952

(kilde: Farstad, Per Kjetil 2009. «Pinsebevegelsens sang- og musikkliv i Norge»,
upublisert materiale)

(Oppdatert publ. okt. 2022)

Comments are closed.