Ole Olsen

Ole Olsen (1817-1905) drev instrumentfabrikk og musikkhandel i Christiania, og det er mulig at han er en av de tidlige gitarprodusenter vi kjenner til.  Han var en betydelig størrelse i musikklivet i hovedstaden, og  en svært dyktig musiker.  (må ikke forveksles med Ole Olsen (1850-1927) som var en svært kjent kompopnist).

Kari Michelsen oppsumerer livet til Ole Olsen slik:  «Født på Hadeland, ble militærmusiker 1836, grunnla rundt 1860 en instrumentfabrikk i Christiania som i 1867 hadde 10 ansatte. Han var ansatt i Christiania Theaters orkester som både kontrabassist og trekkbasunist. Dirigent for Artilleriets musikkorps frem til 1900. Han produserte mange typer instrumenter ved fabrikken og hadde kunder i Norge, øvrige Europa og i USA. Samt reparerte instrumenter

Det er grunn til å anta at gitarer var et av instrumentene han laget og solgte.

oo1
Denne gitaren har en etikett i lydhullet som viser at den blei reparert av Ole Olsen i 1900.  Det står ingen ting om hvem som er produsent, men det er etter min mening god grunn til å anta at den også er laget ved Ole Olsen sin instrumentfabrikk.

oo2

Comments are closed.