Instrumentfabrikken PAG


     
PAG – navnet kommer fra initialene til forretningsmannen Paul Arent Garbro. Han drev en virksomhet som i 1951 skiftet navn fra PAG Sko & Portefølje til PAG fabrikker. Adressen var Sellebakk, Borge i Østfold. Her blei det produsert og solgt bl.a. både sko og vesker – og altså gitarer på begynnelsen av 1950-tallet.

Paul Arent Garbro (1905 – 1975)  var opphavsmannen til PAG-gitaren.

Han het opprinnelig Paul Arent Johnsen, var født på Selbak i Borge, Østfold 27.08.1905.  I 1939 tok  han etternavnet Garbro.

Han overtok og drev videre fabrikkvirksomhet etter sin far. I 1947 blei dette formalisert i et personlig ansvarlig firma: Pag Sko & Portefølje (fra 1951 Pag fabrikker). Høsten 1952 blei firmaet tatt under konkursbehandling og det blei sletta fra Handelsregisteret.

Garbro dro til USA ca. 1955, og bosatte seg i California, der han drev et transportfirma.


Instrumentfabrikken PAG er navnet som brukes på etiketten og ved annonsering av gitarene. Om gitarene i sin helhet er produsert ved PAG fabrikker er uklart. Det er også uklart i hvor stort antall PAG-gitaren er solgt. Etter alt å dømme blei det kun solgt gitarer med PAG-etiketten i 1951 og 1952.

En tenkelig forklaring på PAG-gitaren sin opprinnelse kan være at Garbro kjøpte opp/overtok gitarproduksjonen etter Johnansen & Kristiansen i Fredrikstad. De avsluttet på denne tiden sin produksjon av gitarer til Oscar Skau. Vi kan finne flere likhetstrekk mellom PAG-gitarer og Skau-gitarer produsert i Fredrikstad. Spesielt er dette synlig i måten den tynne halsen er produsert – måten den er laminert på. Men det er også andre like detaljer som gjør at vi kan anta at disse gitarene kommer fra samme produsent. Garbro kan ha overtatt ferdige gitarer fra J&K og satt sin etikett inni, eller muligens overtatt deler og halvfabrikata og ferdigstilt gitarer selv.

«Spesiallaget hals«.
I annonsering for PAG-gitarer i 1952 gjøres det nummer av at halsen er tynn og spesiallaget. Det nevnes spesiallaget hals fra «PAG» og spesiallaget hals fra T.A.P. Det er ikke kjent hva dette betyr eller står for.

.

Halsen er spesiell. Det ser ut som den er laminert med med tre ulike tresorter liggende ovenpå hverandre i halsens tykkelse, og at knekken mellom hals og hode har blitt til i en bøyningsprosess (sannsynligvis ved oppvarming). Denne måten å lage gitarhalser på kjenner vi igen fra Johansen & Kristiansen.En Skau-gitar bygget av Johansen & Kristiansen (t.v.) ved siden av gitar med PAG-etikett.(Takk for info fra Karl Ottar Fjeld, og fra Garbros nevø Øivind Olsen, Selbak)

(publ. mai 2023)

Comments are closed.