Odd Øverås

IMG_2248

Odd Sigfred Øverås 1913 – 1982.
Odd vokste opp på Dale utenfor Kristiansund.  Han var sønn den kjente felemakeren Sigurd Øverås (som var i utlandet og lærte seg fiolinbygging, og gjennom et langt liv bygget over 600 fioliner og mange gitarer, og i 1963 fikk Kongens fortensmedalje i sølv for arbeidet sitt med felebygging og folkemusikk).

Odd Øverås arbeidet en del sammen med far sin som felemaker, og det er naturlig å tro at han lærte mye om instrumentbygging av han.

 

Odd Øverås tok etter hvert utdanning som sløydlærer, og senere almennlærerutdanning.  I 1942 flyttet han som nygift ut av Kristiansund, først til Frei, senere til Ørsta, og fra 1959 var han bosatt på Barkåker ved Tønsberg til han døde.

IMG_2227I en periode drev Odd Øverås eget firma som instrumentbygger.  Han laget både feler og gitarer.  På etiketten til firmaet er det også avbildet mandolin, men kona hans, Inger Marie Øverås, forteller i ettertid at han nok aldri bygget noen mandolin.

 

IMG_2229

Dette er gitar nr. 37 bygget av Odd Øverås i 1942. (foto: Johnny Bjørgan)

Det kan være at det er en av de siste gitarene han laget.  Det fortelles at etter at familien flyttet fra Dale i 1942, så bodde de i små husvære som ikke hadde så god plass til noe verksted.

Gitaren under har også etikett i lydhullet med Odd Øverås sitt navn,  men nå er adressen Flatsetsundet i Frei.  Det er usikkert om denne er laget av Øverås, det er en mulighet at dette er  en gitar han har reparert –  kan tyde på det slik etiketten er limt over en etikett av Brødr. Arnesen (som vanligvis solgte impoterte gitarer).

 

IMG_2239         IMG_2240
(foto lånt av Nordmøre museum)

(kilder: F. F. Birkeland: Felemakarar på Nordvestlandet (2008))

 

 

Comments are closed.