Dokumentasjon av norsk gitarproduksjon gjennom tidene.

ng-framside

Det har blitt laget gitarer her i landet i de siste 2-3 hundre årene.  Den eldste kjente gitaren som er tatt vare på er Schöne-gitaren (se under) som er datert til siste del av 1700-tallet .  Fra da og fram til etter andre verdenskrig var det nok enkeltpersoner som stod for produksjonen, men fra 1947 og framover noen 10-år vokste det også fram fabrikker som stod for gitar/instrument-produksjon.  Bl.a. blei det ved Hagstrøm-fabrikken på Ammerud utenfor Oslo produserte mer enn 60000 gitarer fram til 1963.  Skau fikk laget gitarene sine bl.a. ved fabrikk i Oslo.  Familiebedriften Østbu laget over 10000 gitarer fram til ca 1990.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.