Guitar Workshop, Oslo

Guitar Workshop på Bekkestua var på 1980 og -90-tallet et viktig samlingssted og «vannhull»  for hovedstadens mange gitarister og gitarinteresserte.  Det var musikkinstrument-butikk med gitarverksted, og ved verkstedet blei det også produsert egne gitarer for kunder.

    
Rød gitar er GW’s gitar Nr. 1  bygget 1981  –  Tilhører Trond Tufte.
Svart gitar er fra ca. 1985 – kroppen er laget av Robert Karlsson på Moelv.
Til venstre Rick Danko (The Band) med en «thinline» 5-strengers skreddersydd bass, overlevert av Trond Tufte i 1991.

Firmaet Guitar Workshop AS blei etablert i desember 1983 av  Trond Tufte, Jan Sverre Braathen og Terje Jensen (aka) Jonas Fjeld). Tufte og Braathen deltok i det daglige arbeidet i musikkforretningen og i utviklingen/bygging av gitarer.  Det var først og fremst el-gitarer som blei bygget på bestilling fra kunder. Bl.a. bygget de et par hundre gitarer for  Schecter Europa.  Tufte anslår at Guitar Workshop totalt bygget og leverte mer enn 500 gitarer før de  avviklet i 2014.

På 80 og 90-tallet var det mange musikere som skaffet seg og spilte på gitarer fra Guitar Workshop, bl.a. Rick Danko, Marius Müller, Pål Reinertsen, Arvid Solvang, Alf Terje Hana, Anders Bru, Frode Alnæs, Tom Erik Antonsen, Eivind Aarset, og Øystein Sunde, for å nevne noen.

   
Bilder fra Workshop’en da de holdt til i Dronningens gate 28. i 1984.
Til høyre ser vi Jan Sverre Braathen, kanskje den mest sentrale i gitarbyggingen.

Det var tidlig på 1980-tallet at dette spesielle «gitarbygger-miljøet» oppstod i Oslo  forteller Trond Tufte:  «Vi hadde rukket å bli en gjeng entusiaster som sultet etter å prege gitar- og bassverdenen med det vi var sikre på var de beste løsningene på musikernes små og store problemer, vi var sikre på at vi brukte de beste trebitenepåkloden som man kunne lage instrumenter av, vi var fullstendig kompromissløse i valg av alt fra kabler til forsterkerutstyr…. Vi kjørte oss selv steinhardt for å forbedre selv de minste detaljene – vi forsøkte å leve oss inn i en verden av instrumenter og musikkutstyr på en måte ingen andre i musikkinstrumentbransjen gjorde. Ingen skulle kunne «ta oss» på ting vi ikke hadde satt oss inn i av material- og produktkunnskap innenfor musikk, lyd og god takt og tone! Kort sagt: Vi var unge og visste alt!  Denne smule ukritiske gløden ga jo også resultater – på godt og vondt. Vi ble et vannhull for musikere – av musikere. Mest på godt , liker jeg å tro…. Jeg tenker tilbake med glede.» 

 

 

Låsbare stemmeskruer.
Gjengen i  Guitar Workshop AS utviklet først på 1980-tallet, og fikk i 1984 Verdenspatent på låsbare stemmeskruer- «locking tuners». Til venstre en prototyp med vingeskruer.  Til høyre Grover sin stemmeskrue med patenten i bruk.

    Slike locking tuners (fra Grover) brukte  bl. a. Albert Lee, Steve Morse og Tom Anderson på sine gitarer.

 

Om dette stemmeskruesettet sier Trond Tufte: -Dette er vår egen «serieproduksjon» av self-lock tunere i tiden før vi fikk dem produsert hos Ping. Ping produserte helt til Grover skrev lisensavtale med oss.  Til å begynne med lagde vi alt ved å bygge om Kluson og Schaller, og vi fikk Tingstad til å få laget skruene og Oslo Fjærstålfabrikk (tror jeg det heter) til å lage foringene. Det ble etterhvert satt opp en jigg hjemme hos Åge Jensen, faren til Terje Lillegård Jensen – bedre kjent som Jonas Fjeld.

 

 

Trond Tufte forteller om GW’s storhetstid:   «Seint på 80-tallet hadde vi en periode med «produksjon» av 10-20 gitarer i måneden for USM Vertrieb og Schecter Europa  (Mesa Boogie Europa), mange med Schecter logo. Noen av disse gikk også til LAB Sound i Los Angeles, som nå er Mesa sin Hollywood sjappe (LAB Sound = L.A. Boogie). På «høyden» var vi 7 ansatte, hvorav ‘en, Thomas Østvang, fokuserte på bass. Andre på verkstedet som kanskje er kjent for noen, er Knut Myhrvold (kalte seg seinere «Gitardoktor’n»), Kristian Bryn (nå på de evige jaktmarker), Jan Sverre Braathen – Guitar Workshop’s grunnlegger og mentor (!) – disse jobbet på verkstedet. Jørgen (Jørn Bonne) Bonne Christensen og Petter Espen Guthe (bedre kjent som Pluto) jobbet med salg og service, og jeg selv fungerte som altmuligmann og «daglig leder».»

 

 

 

***********************

 

I 2015 driver Trond Tufte og Jan Sverre Braathen fortsatt med bygging, gitaroppsett og reparasjoner i hvert sitt enkeltpersonsforetak.

 

 

(takk til Trond Tufte for info og bilder)

 

Comments are closed.