Odd Øverås

IMG_2248

Odd Sigfred Øverås 1913 – 1982.
Odd vokste opp på Dale utenfor Kristiansund.  Han var sønn den kjente felemakeren Sigurd Øverås (som var i utlandet og lærte seg fiolinbygging, og gjennom et langt liv bygget over 600 fioliner og mange gitarer, og i 1963 fikk Kongens fortensmedalje i sølv for arbeidet sitt med felebygging og folkemusikk).

Odd Øverås arbeidet en del sammen med far sin som felemaker, og det er naturlig å tro at han lærte mye om instrumentbygging av han.

Odd Øverås tok etter hvert utdanning som sløydlærer, og senere almennlærerutdanning.  I 1942 flyttet han som nygift ut av Kristiansund, først til Frei, senere til Ørsta, og fra 1959 var han bosatt på Barkåker ved Tønsberg til han døde.

IMG_2227

I en periode drev Odd Øverås eget firma som instrumentbygger.  Han laget både feler og gitarer.  På etiketten til firmaet er det også avbildet mandolin, men kona hans, Inger Marie Øverås, forteller i ettertid at han nok aldri bygget noen mandolin.

IMG_2229


Dette er gitar nr. 37 bygget av Odd Øverås i 1942.

Det kan være at det er en av de siste gitarene han laget.  Det fortelles at etter at familien flyttet fra Dale i 1942, så bodde de i små husvære som ikke hadde så god plass til noe verksted.


Gitaren under har også etikett i lydhullet med Odd Øverås sitt navn,  men nå er adressen Flatsetsundet i Frei.  Det er usikkert om denne er laget av Øverås, det er en mulighet at dette er  en gitar han har reparert –  kan tyde på det slik etiketten er limt over en etikett av Brødr. Arnesen (som vanligvis solgte impoterte gitarer).

IMG_2239         IMG_2240
(foto lånt av Nordmøre museum)

(kilder: F. F. Birkeland: Felemakarar på Nordvestlandet (2008))

Comments are closed.