Madland Amplification

Kjell Madland (1953) bygget gitar- og bass-forsterkere på Klepp i Rogaland i første del av 1970-tallet. Madland dreiv først radio og tv-verksted sammen med faren Sigurd, senere starte de forretningen Madland Radio og TV, med utsalg i Kleppekrossen. Madland Radio og TV etablerte seg også i Breibakken i Stavanger på slutten av 1970-tallet.

Kjell Madland var musikalsk interessert og spilte selv bass fra siste del av 1960-tallet, bl.a. i lokale orkester som Long Whiles og Jærrock. Dette gjorde at han var godt kjent med hva behovet var for gode og stabile forsterkere. Med kompetanse fra radio-verkstedet og kjennskap til og kontakt med leverandører av elektronikkdeler, startet han å bygge egne Madland-forsterkere. Han forteller at han startet med å plukke fra hverandre og finstudere forsterkere av kjente merke som VOX, Sound City og Marshall. Han merket seg de beste løsningene de forskjellige hadde, og så konstruerte han sin egen versjon der målet var å bygge en forsterker av ypperste kvalitet. Bl.a. blei det importert deler fra USA, som også blei brukt i elektronikkprodukter i det amerikanske forsvaret.

Omkring 1970 ferdigstilles de første av Madland-forsterkerne. Resultatet blei en 100 watts rørforsterker med et ytre utseende kanskje mest liknende Marshall sine forsterkertopper. Madland produserte også 4×12 høytalerkabinetter som var tilpasset forsterkerne. Et par av de aller første forsterkerne blei kledd med blå tolex, seinere blei de trukket i svart.

Kjell Madland mener han bygget ca 16 komplette sett – topp og kabinett – i løpet av første halvdel av 1970-tallet.

     

En av de første forsterkertoppene Madland bygget (blå Tolex). Denne riggen tilhører Erik Stangeland, bosatt i Tønsberg, som forteller at han kjøpte av Kjell Madland i 1970 eller -71. Den er fremdeles i full funksjon uten å hatt noen form for reparasjon, ikke byttet rør engang (2018).

*******************

Dette bildet viser det som kanskje er den aller første forsterkeren Kjell Madland bygde. Den blei bygd som bassforsterker til Gunnar Engen. Engen forteller det var en god forsterker med Vox-lignende lyd i, og han ergrer seg for at han solgte den tilbake til Madland på et senere tidspunkt. På bildet brukes den til gitarforsterker av Anders Bru i anledning en jazz-konsert med bandet Whichcraft på Alstor i Stavanger i 1971.

Comments are closed.