Rudi Kreul

Rudi Kreul (1925-2010) arbeidet hos Hornaas Musikk i Oslo i 40 år, fra 1955 fram til 1995.

Sammen med Robert Normann designet/utviklet han på midten av 1960-tallet Rayhorn 0 Seven gitaren. Gitaren ble produsert hos Zero Sette i Italia, og det var Hornaas Musikk sin idee at dette skulle bli Norges svar på Gretsch-gitaren.

Navet på gitaren indikerer et samarbeid mellom Hornaas og den italienske fabrikken.   RAgnvald HORNaas blei til RAYHORN, og Zero Sette (0 7) blei til 0 seven. Rayhorn 0 seven

Det fortelles at Kreul hadde designet f-hullene som ble brukt i lokket på Rayhorn-gitarene, allerede mens han bodde i Markneukirchen i Øst-Tyskland. I den tyske gitarbygge-tradisjonen var utformingen på f-hullene et slags kjennemerke for den enkelte gitarmaker/produsent.

Rayhorn 0 Seven ble en dyr gitar. Det skal ha blitt tatt inn og solgt bare ca 50 stk.

 

Rudi Kreul kom fra Øst-Tyskland og endte opp i Norge i 1955. På en musikkmesse i Leipzig noen år tidligere hadde han blitt godt kjent med Ragnvald Hornaas som drev Hornaas Musikk i Oslo.  Når Kreul så flyktet fra Øst-Tyskland med kone og datter, fikk han god hjelp av Hornaas til å etablere «et nytt liv» i Norge.

Datteren Katrin Kreul forteller: -Tyskere var naturlig nok ikke særlig velkommen i Norge så kort tid etter krigen. Min far fikk derfor først avslag på oppholds- og arbeidstillatelse, men på grunn av sitt yrke (som bransjen hadde behov for) fikk han det likevel, etter at saken hadde vært oppe hos kongen i statsråd! –

På plass i Norge i 1955, fikk Rudi Kreul startet instrumentverksted i lokalene hos Hornaas. Han utførte reparasjoner og vedlikehold for musikkforretningens kunder, og tok nok også imot egne kunder.

Rudi Kreul i instrumentverkstedet hos Hornaas Musikk i 1959. (foto Katrin Kreul)

Rudi Kreul fikk brukt kunnskapen sin om både gitarer og fioliner hos Hornaas Musikk AS , og han var med på å bygge opp strykeavdelingen til en av landets ledende.

Langeleik bygget av Rudi Kreul i 1962.

 

Rudi Kreul ble født i Markneukirchen i 1925, og som faren og onkelen, utdannet han seg også til fiolinmaker. I tiden etter andre verdenskrig var det lite etterspørsel etter kvalitetsfioliner, så Kreul begynte å bygge gitarer som det var en økende etterspørsel etter. Han brukte navnet Roal på gitarene han bygget i årene ca. 1946 til 1954.

 

 

(takk til Katrin Kreul for bilder og informasjon.)

Comments are closed.