Johannes Ellevset

Johannes Ellevset  (1900 – 1975),  Surnadal i Møre og Romsdal.   Johannes var enslig og drev småbruk på Geilhaugen  etter foreldrene, og han dreiv med gitarbygging.  «Johannes har vorte kjend som ein overlag finhendt guitarmakar.  Han prøvde seg fram på eiga hand og tok til å laga guitarar, som har vorte meir og meir etterspurde». (fra H. Hyldbakk: Heimar i Surnadal, bind 2)

Geilhaug-gitar        Ellevset
I Surnadal blei gitarene etter Ellevset også kalla Geilhaug-gitarer.
(foto: Maja Frønes, Nordmøre Museum, og Plekterfesten.no)

Magnhild Dyrnes (f 1933) som er slektning av Ellevset , forteller at hun og familien ofte besøkte han på småbruket hans, både når hun var unge og når hun blei voksen.  Og hun og familien kjøpte fleire gitarer av han.  Hun forteller at hun var der når Johannes arbeidet med gitarer, bl.a. husker hun  ei stor svart gryte med varmt vann på kjøkkenet som han dyppa kryssfiner i,  sannsynligvis skulle dette brukes og formes til sarg på gitarer.

 Geilhaugstua30  ellevset form30
Geilhaugstua som Johannes Ellevset bodde i og bygget gitarer i, blei i 1982 flyttet og satt opp ved Åsen Bygdemuseum.  Her er tatt vare på en av gitarene hans, og litt verktøy og bildet over til høyre viser former han brukte til å presse rett form på sargene.
(foto: Maja Frønes, Nordmøre Museum)

Ellevset jan a johnsen    Ellevset mal30
En Geilhaug-gitar med litt mer «moderne» utseende enn de to første (foto: Jan A. Johnsen)
Til høyre litt verktøy og fiolin-mal som viser at Ellevset også laget fioliner.  (foto: Maja Frønes, Nordmøre Museum)

 

 

 

Comments are closed.