Johansen & Kristiansen

Johansen & Kristiansen Instumentverksted i Fredrikstad produsert en god del gitarer som blei solgt med Skau-logoen på hodet. Det var Oscar Skau, som drev musikkforretning i Oslo, som fikk bygget gitarer og satte butikken sin logo på.

Asbjørn Kristiansen og Birger Johansen etablerte firmaet våren 1950 med formål å drive fabrikasjon og handel med forretningskontor i Glemmen, Fredrikstad. I februar 1952 meldes det at firmaet oppløses, så instrumentverkstedet eksisterte i knappe to år.

***

Både Johansen og Kristiansen hadde tidligere arbeidet ved Hagstrøm sin gitarfabrikk på Grorud. Begge hadde visst nok også hver sin bror som hadde arbeid ved Hagstrøm (Sverre Johansen og John Kristiansen).

Det er uklart hvorfor instrumentverkstedet blei startet opp i Fredrikstad, men det er en mulig forklaring at Birger Johansen kan ha hatt en tilhørighet til området.

Asbjørn Kristiansen (1914 – 2000) bodde i Oslo og ukependlet til Fredrikstad. I ukene bodde han på hybel i bygningen der verkstedet befant seg, i Tararveien i Glemmen. Etter tiden i Fredrikstad hadde Kristiansen flere jobber i Oslo-området, og endte opp som kabinettmaker hos Radionette.

Dette er sannsynligvis en tidlig produksjon ved instrumentfabrikken. Kanskje en prototyp. Den er merket med PAT. AN. (Patent ansøkt).

Denne gitaren blei sannsynligvis ikke levert til Skau. Modellbetegnelsen 51/1 kan bety at den er produsert i januar 1951.
Det er særegent for gitarene fra Johnsen & Kristiansen måten halsen er laminert på («sandwich»).
Her er en orkestergitar fra Johansen & Kristiansen, merket med telefonnr i Oslo. Denne har hals laminert på samme måte som tidligere vist. (foto: Even Hansen)
Oscar Skau var selv gitarist og spiller her på orkestergitar bygget hos Johansen & Kristiansen. Legg merker til OS-logoen i strengefestet.


Skau orkestergitar solgt 1. april 1950.
Eneste eksemplar vi kjenner til med svart farge. Beskrevet som «flygel polert» i kjøpekontrakten.

(sist publ. april 2022)

Comments are closed.