Dale

Tommy Dale (1970) bor på Hornnes i Aust-Agder. Han har jobber som lærer og driver med gitarbygging på hobbybasis. Han forteller at han har vært interessert i gitarer siden han var 12-13 år gammel.

«- Jeg fikk aldri gitar, men prøvde meg på mitt første bygg i den alderen. Den besto av plankebiter og huntonitt, saget ut med rotterumpe. Det ble aldri en fungerende gitar av det, men det lignet i alle all, og selve prosessen med å lage noe som lignet en Les Paul var gøy.»

Tommy gjorde nye forsøk på å bygge sin egen gitar i 1997, men den blei aldri helt ferdig.

«-Men så, i 2000 fikk jeg endelig laget min første fungerende gitar. Nok en gang var det sløydsalen på skolen jeg jobbet på som ble verkstedet. Jeg gikk for en Telecaster i lokalhugget ask og lønn.»

Siden 2012 har han hatt stø kurs med å kvalifisere og perfeksjonere seg som gitarbygger, og han har fram til 2019 bygget 16 el-gitarer.

«-Grunnen til at det har blitt mest Telecastere er delvis fordi det er det kundene har villet hatt, fordi jeg liker Telecastere selv og fordi jeg satte meg som mål å få til et skikkelig produkt, og da gikk jeg for å fokusere på en gitarmodell, jobbe med den og lære av feilene man gjør underveis.»


«-Jeg har stort sett solgt gitarer til lokale musikere, selv om et par gitarer har havnet i Trøndelag. Underveis fikk jeg spørsmål om å lage gitarer med B-bender (og G-bender) noe jeg har gjort. Jeg laget også noen sparklecastere på oppfordring, og dette har på en måte blitt en slags spesialitet. Til sammen har jeg laget 6 sparklecastere, 4 av dem med egenkonstruert G-bender.»

 

 

Tre av de seks sparklecasterne Tommy Dale har bygget.

 

Selv om Dale har konsentrert seg om å bygge Telecaster-modeller, så har det blitt to-tre andre modeller også.

 

 

(takk til Tommy Dale for bilder og info)

(publ. nov 2019)

 

Comments are closed.